Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 09:21:41 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16155Tiêu đề: Một câu hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 09:21:41 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
(bài này cũng quen thuộc, thầy giải thích giùm em chi tiết, em cảm ơn)

Trong một phản ứng hạt nhân, người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Li (3,7) đang đứng yên, kết quả tạo ra 2 hạt [tex]\alpha[/tex] . Phản ứng tỏa ngăng lượng E. Giả thiết hai hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có cùng động năng. Góc giữa hướng bay ra của 2 hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có thể là:

a/ có gí trị bất kì
b/ 60 độ
c/ 120 độ
d/ 160 độ


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:53:13 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
(bài này cũng quen thuộc, thầy giải thích giùm em chi tiết, em cảm ơn)

Trong một phản ứng hạt nhân, người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Li (3,7) đang đứng yên, kết quả tạo ra 2 hạt [tex]\alpha[/tex] . Phản ứng tỏa ngăng lượng E. Giả thiết hai hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có cùng động năng. Góc giữa hướng bay ra của 2 hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có thể là:
a/ có gí trị bất kì
b/ 60 độ
c/ 120 độ
d/ 160 độ
Dùng định luật BT động lượng suy ra góc tạo bởi 2 hạt alpha: [tex]cos\theta =\frac{p_{p}^{2}-2p_{\alpha }^{2}}{2p_{\alpha }^{2}}=\frac{m_{p}k_{p}-2m_{\alpha }k_{\alpha }}{2m_{\alpha }k_{\alpha }}[/tex]
Đề không có dữ liệu k và E thì góc sao mà tính được?!


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 01:01:11 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
xin thầy mod trả lời giúp em câu này, đây là đề đầy đủ không thiếu.


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 01:23:04 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
(bài này cũng quen thuộc, thầy giải thích giùm em chi tiết, em cảm ơn)

Trong một phản ứng hạt nhân, người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Li (3,7) đang đứng yên, kết quả tạo ra 2 hạt [tex]\alpha[/tex] . Phản ứng tỏa ngăng lượng E. Giả thiết hai hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có cùng động năng. Góc giữa hướng bay ra của 2 hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có thể là:
a/ có gí trị bất kì
b/ 60 độ
c/ 120 độ
d/ 160 độ
Dùng định luật BT động lượng suy ra góc tạo bởi 2 hạt alpha: [tex]cos\theta =\frac{p_{p}^{2}-2p_{\alpha }^{2}}{2p_{\alpha }^{2}}=\frac{m_{p}k_{p}-2m_{\alpha }k_{\alpha }}{2m_{\alpha }k_{\alpha }}[/tex]
Đề không có dữ liệu k và E thì góc sao mà tính được?!
Đọc không kĩ phần tô đỏ.
Vì 2 hạt alpha có cùng động năng nên cùng động lượng nên hình bình hành là hình thoi do đó:
[tex]p_{p}=2p_{\alpha }cos\beta[/tex]
Với Góc giữa hướng bay ra của 2 hạt [tex]\alpha[/tex] là[tex]\theta =2\beta[/tex]
So với điều kiện phản ứng tỏa NL E nên [tex]E=2K_{\alpha }-K_{p}>0\rightarrow k_{\alpha }>k_{p}/2[/tex]
Suy ra chỉ có thể là đáp án D (160 độ)


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:33:11 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
(bài này cũng quen thuộc, thầy giải thích giùm em chi tiết, em cảm ơn)

Trong một phản ứng hạt nhân, người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Li (3,7) đang đứng yên, kết quả tạo ra 2 hạt [tex]\alpha[/tex] . Phản ứng tỏa ngăng lượng E. Giả thiết hai hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có cùng động năng. Góc giữa hướng bay ra của 2 hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng có thể là:

a/ có gí trị bất kì
b/ 60 độ
c/ 120 độ
d/ 160 độ

Thử cách này xem.

Bảo toàn động lượng: [tex]\vec{P_p}=\vec{P_\alpha }+\vec{P_\alpha }[/tex]


Bình phương 2 vế với công thức [tex]P^2=2mK[/tex], chú ý [tex](\vec{P_\alpha }+\vec{P_\alpha })^2=2P_\alpha P_\alpha cos\varphi[/tex]

[tex]\varphi[/tex] là góc hợp bởi hai vecto vận tốc của hạt alpha, là góc cần tìm.

rút ra được [tex]cos\varphi =\frac{K_p}{8K_\alpha }-1[/tex]

mà [tex]E=2K_\alpha -K_p>0=>K_p<2K_\alpha[/tex]

=> [tex]cos\varphi <\frac{2K_\alpha }{8K_\alpha }-1=-0,75=>\varphi >138,5^0[/tex]   => D.