Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:20:42 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16151Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:20:42 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
3/231 mạch gồm điện trở R =100[tex]\Omega[/tex]mắc nối tiếp với  tụ điện C = [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }[/tex]F, L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u=400[tex]cos^{2}(50\pi t)[/tex]V .Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: timtoi trong 11:37:14 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
3/231 mạch gồm điện trở R =100[tex]\Omega[/tex]mắc nối tiếp với  tụ điện C = [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }[/tex]F, L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u=400[tex]cos^{2}(50\pi t)[/tex]V .Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng bao nhiêu

bài này có trên diễn đàn rùi bạn dùng chức năng tìm nhanh xem.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:42:58 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
theo mình cứ có tụ thì k tính dòng diện một chiều. :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:51:30 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
3/231 mạch gồm điện trở R =100[tex]\Omega[/tex]mắc nối tiếp với  tụ điện C = [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }[/tex]F, L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u=400[tex]cos^{2}(50\pi t)[/tex]V .Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng bao nhiêu

bài này có trên diễn đàn rùi bạn dùng chức năng tìm nhanh xem.
cái này gọi là giúp hả trời,ghét nhất cái câu "có trên diễn đàn rồi,chịu khó tìm xem"  %-) biết chỗ nào thì cho luôn cái link ạ,đừng nói thế  >:(,diễn đàn có đâu ít chỗ  8-x


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: AmiAiko trong 11:55:13 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Cái biểu thức u, bạn hạ bậc nó xuống.
Sau đó tính Z toàn mạch, rồi lấy U chia Z thôi @_@