Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:57:02 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16150Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:57:02 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
7/236 ờ mạch điện xoay chiều R,L,C biết điện áp toàn mạch có uRL=120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{\pi }{6}[/tex]), R=80[tex]\Omega[/tex]tC=[tex]\frac{10^{-3}}{16\pi \sqrt{3}}[/tex],uRL lệch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với i .tìm biểu thức điện áp hai đầu mạch
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:05:50 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
7/236 ờ mạch điện xoay chiều R,L,C biết điện áp toàn mạch có uRL=120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{\pi }{6}[/tex]), R=80[tex]\Omega[/tex]tC=[tex]\frac{10^{-3}}{16\pi \sqrt{3}}[/tex],uRL lệch pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với i .tìm biểu thức điện áp hai đầu mạchHướng dẫn:
+ có URL, và độ lệch pha uRL với i (uR) ==> cos(\pi/3)=UR/URL ==> UR , tương tự với sin ==> UL
+ Uc/ZC = UR/R ==> Uc
==> U=\sqrt{UR^2+(UL-UC)^2} và độ lệch pha giữa u so với uRL ==> KQ