Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 09:48:41 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16146Tiêu đề: Công suất tức thời (P2)
Gửi bởi: JoseMourinho trong 09:48:41 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100 Ω, một cuộn cảm có Zl=100 và một tụ điện có Zc=200 mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp u=200cos(100πt+π/6)(V). Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ t1=1/300s đến thời điểm t2=1/150s là:
A. 345,68W
B. 264,56W
C. 236,34W
D. 386,64


Tiêu đề: Trả lời: Công suất tức thời (P2)
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:41:36 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100 Ω, một cuộn cảm có Zl=100 và một tụ điện có Zc=200 mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp u=200cos(100πt+π/6)(V). Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ t1=1/300s đến thời điểm t2=1/150s là:
A. 345,68W
B. 264,56W
C. 236,34W
D. 386,64
Hướng dẫn cho em phương pháp làm :

+ Viết i

+ Công suất tức thời P = u.i

+ Công suất cần tìm : [tex]\bar{P} = \frac{1}{t_{2}-t_{1}}\int_{t_{1}}^{t_{2}}{u.i.dt}[/tex]