Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:42:23 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16145Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:42:23 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Hạt proton p có động năng 5,48MeV vào hạt nhân Be(4_9) đứng yên, thu được hạt nhân Li (3_6) và 1 hạt X bay ra với động năng bằng 4MeV
theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới
tính tốc độ chuyển động của hạt nhân Li


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 10:00:02 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Hạt proton p có động năng 5,48MeV vào hạt nhân Be(4_9) đứng yên, thu được hạt nhân Li (3_6) và 1 hạt X bay ra với động năng bằng 4MeV
theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới
tính tốc độ chuyển động của hạt nhân Li
Phương trình phản ứng: [tex]^{1}_{1}p+^{9}_{4}Be\rightarrow ^{6}_{3}Li+_{2}^{4}X[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:[tex]\vec{p_{p}}=\vec{p_{Be}}+\vec{p_{X}}[/tex]
Vì hạt X bay ra hướng vuông góc với hướng của hạt p nên: [tex]p_{p}^{2}+p^{2}_{X}=p^{2}_{Li}\Leftrightarrow m_{p}K_{p}+m_{X}.K_{X}=m_{Li}L_{Li}[/tex]
Em tính được K Li thì có thể tính được vận tốc của hạt nhân Li.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:13:16 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Hạt proton p có động năng 5,48MeV vào hạt nhân Be(4_9) đứng yên, thu được hạt nhân Li (3_6) và 1 hạt X bay ra với động năng bằng 4MeV
theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới
tính tốc độ chuyển động của hạt nhân Li
Phương trình phản ứng: [tex]^{1}_{1}p+^{9}_{4}Be\rightarrow ^{6}_{3}Li+_{2}^{4}X[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:[tex]\vec{p_{p}}=\vec{p_{Be}}+\vec{p_{X}}[/tex]
Vì hạt X bay ra hướng vuông góc với hướng của hạt p nên: [tex]p_{p}^{2}+p^{2}_{X}=p^{2}_{Li}\Leftrightarrow m_{p}K_{p}+m_{X}.K_{X}=m_{Li}L_{Li}[/tex]
Em tính được K Li thì có thể tính được vận tốc của hạt nhân Li.
dạ, vấn đề là e tính như thầy rồi
đến đoạn từ K ra vận tốc e tính cứ k ra đáp án của đề
e thắc mắc vấn đề đơn vị khi tính K ra vận tốc