Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 02:55:11 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16141Tiêu đề: động lực học vật rắn
Gửi bởi: ngochocly trong 02:55:11 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Một vành tròn khối lượng  m= 3kg bán kính  ,R=1m  trục quay qua tâm và vuông góc với mặt phẳng vành. Ban đầu vành
đứng yên thì chịu tác dụng bởi một lực  F tiếp xúc với mép ngoài vành và vuông góc với trục quay. Bỏ qua mọi ma sát. Sau  3s  vành
tròn quay được một góc 18rad  Độ lớn của lực  F  là
A.  12N     B . 18N     C. 6N      D . 24N 
Nhờ mọi người giải giúp!


Tiêu đề: Trả lời: động lực học vật rắn
Gửi bởi: ngochocly trong 06:42:46 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Em giải thế này mà không ra! Thầy cô xem giúp! Em cám ơn!

[tex]\gamma =\omega/t=3rad/s^{2}[/tex]
[tex]M=I\gamma =F.R[/tex]
=>[tex]F=\frac{I\gamma}{R}=\frac{mR^{2}\gamma }{R}=18N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: động lực học vật rắn
Gửi bởi: ngochocly trong 10:08:51 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
Em giải thế này mà không ra! Thầy cô xem giúp! Em cám ơn!

[tex]\gamma =\omega/t=3rad/s^{2}[/tex]
[tex]M=I\gamma =F.R[/tex]
=>[tex]F=\frac{I\gamma}{R}=\frac{mR^{2}\gamma }{R}=18N[/tex]

:DĐúng rồi! [tex]\varphi =\frac{1}{2}\gamma t^{2}[/tex]
=>[tex]\gamma =4[/tex]
=> F=12N