Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:07:18 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16131Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:07:18 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 2/230 1/230 mạch gồm điện trở R =100mắc nối tiếp với  tụ điện C=[tex]\frac{10^{-4}}{\pi }[/tex]Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u=400[tex]cos^{2}(50\pi t)[/tex]V .Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:29:50 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
hạ bậc:u=[tex]200+400cos(100\Pi t)[/tex]
[tex]\Rightarrow I=\frac{400/\sqrt{2}}{100\sqrt{2}}=2A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:12:35 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
b hạ bậc sai rồi kìa u= 200+200cos(100[tex]\pi t)[/tex] mới đúng

[tex]\Rightarrow[/tex] I= 1
còn bằng 2 thì không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 12:12:21 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
b hạ bậc sai rồi kìa u= 200+200cos(100[tex]\pi t)[/tex] mới đúng

[tex]\Rightarrow[/tex] I= 1
còn bằng 2 thì không có đáp án

ờ nhỉ.keke.trục trặc kĩ thuật tí.Sr bạn nhé