Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:00:47 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16130Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:00:47 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
2/232 cho một đoạn mạch AB gồm R,L,C mắc nối tiếp với L thuần cảm.khi tần số dòng điện qua mạch bằng 100Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng UR=20V,UC=10[tex]\sqrt{3}[/tex] V,UAB=40V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I=0,1A .Hãy chọn thông tin đúng
a .điện  trở thuần R=120[tex]\Omega[/tex]
b.độ tự cảm L =[tex]\frac{3\sqrt{3}}{\pi }H[/tex]
c.điện dung của tụ C=[tex]\frac{10^{-4}}{2\pi \sqrt{3}}F[/tex]
d. tổng trở Z=40[tex]\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:17:58 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Z= U/I = 400 => loại d
Zc = Uc/I = 100[tex]\sqrt{3}[/tex] => C = 1/( wC) = 1/ ( 200pi. 100 căn 3 )= 10^-4/ ( 2 pi căn 3) => thỏa mãn => chọn C
R= 200 => loại a
còn L thì đầu tiên tính Ul rồi tính Zl => L
hoặc thử luôn
Zl = 600 căn 3 => Ul = 60 căn 3
U^2 = 20^2 + (50cawn3)^2= 7900 khác 40^2
đáp án C