Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:21:19 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16128Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:21:19 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
cho hạt He có động năng 4MeV bắn phá hạt nhân nhôm Al(13_27) đứng yên
sau phản ứng hai hạt nhân sinh ra là X và notron. Hạt notron sinh ra chuyển động vuông góc với hướng tới của hạt He
biết mHe= 4.0015; mAl= 29,974; mX= 29,970; mn= 1,0087
tính động năng của hạt X và hạt notron????


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 10:18:19 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
cho hạt He có động năng 4MeV bắn phá hạt nhân nhôm Al(13_27) đứng yên
sau phản ứng hai hạt nhân sinh ra là X và notron. Hạt notron sinh ra chuyển động vuông góc với hướng tới của hạt He
biết mHe= 4.0015; mAl= 29,974; mX= 29,970; mn= 1,0087
tính động năng của hạt X và hạt notron????
Phương trình phản ứng: [tex]^{4}_{2}He+_{13}^{27}Al\rightarrow _{15}^{30}X+_{0}^{1}n[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:[tex]\vec{p_{\alpha }}=\vec{p_{n}}+\vec{p_{X}}[/tex]
Sau phản ứng hạt notron sinh ra chuyển động vuông góc với hướng tới của He vậy ta có:[tex]p^{2}_{X}=p^{2}_{\alpha }+p^{2}_{n}\Leftrightarrow m_{X}K_{X}=m_{\alpha }K_{\alpha }+m_{n}K_{n}[/tex](1)
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: [tex]\left(m_{\alpha }+m_{Al} \right).c^{2}+K_{\alpha }=\left(m_{n}+m_{X} \right).c^{2}+K_{n}+K_{X}[/tex](2)
Từ (1) và (2) sẽ suy ra đáp án cần tìm.