Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:20:00 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16127Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 09:20:00 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
1/230 mạch gồm điện trở R =100[tex]\Omega[/tex]mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex] .Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u=400 [tex]cos^{2}(50\pi t)[/tex] V .Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng bao nhiêu
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:26:10 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
dùng công thức hạ bậc => U hd
tính tổng trở
=> I hiệu dụng


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ngok_9294 trong 09:30:14 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
bài này bạn hạ bậc
u= 200 + 200 cos(100 pi t)
-->> i = 200/100 + (200/ 100 căn 2). cos ( 100pi t - pi/4) = 2 + căn 2 cos ( 100pi t - pi/4)
t nghĩ là vậy.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:49:51 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
* hạ bậc ta có u = 200 + 200cos 100pi.t = U1 + u2 (với U1 = 200 V; u2 = 200cos100pi.t V)
gồm 2 thành phần dòng 1 chiều U1 và dòng xoay chiều u2, U1 chỉ qua R, u2 qua cả 2
* I1 = U1/ R = 2 A và I2 = U2/Z2 = U2/căn( R^2 + ZL^2) = 100căn2/ 100căn2 = 1 A
* cường độ hiệu dụng I = căn( I1^2 + I2^2) = căn5
công thức cường độ hiệu dụng tham khảo tại:  http://vatliphothong.vn/t/1647/


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:32:05 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
* hạ bậc ta có u = 200 + 200cos 100pi.t = U1 + u2 (với U1 = 200 V; u2 = 200cos100pi.t V)
gồm 2 thành phần dòng 1 chiều U1 và dòng xoay chiều u2, U1 chỉ qua R, u2 qua cả 2
* I1 = U1/ R = 2 A và I2 = U2/Z2 = U2/căn( R^2 + ZL^2) = 100căn2/ 100căn2 = 1 A
* cường độ hiệu dụng I = căn( I1^2 + I2^2) = căn5
công thức cường độ hiệu dụng tham khảo tại:  http://vatliphothong.vn/t/1647/
Trong diễn đàn cũng có cách giải rất chi tiết cho dạng này.