Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: fair_play_1995 trong 09:08:55 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16126Tiêu đề: Bài dao động khó
Gửi bởi: fair_play_1995 trong 09:08:55 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Một con lắc lò xo dđ theo phương thẳng đứng với pt x = Acos(wt). Tại thời điểm nào đó lực kéo về có độ lớn = trọng lực. gọi g là gia tốc trọng trường. Ta có: [tex]A.  \omega \geq \sqrt{g/A}[/tex]   [tex] B.  \omega = \sqrt{g/A}[/tex]  [tex] C.  \omega \leq \sqrt{g/A}  [/tex]
D. không thể kết luận
Câu 2.Con lắc lò xo treo mà tại VTCB của vật lò xo dãn [tex]\Delta l[/tex] . Kích thích cho vật dđ đh theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Trong thời gian quả nặng đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất thì thời gian độ lớn gia tốc của quả năng nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là T/6. Biên độ dđ là :
Mong các thầy giải chi tiết cho e. E xin cám ơn nhiều ạ!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động khó
Gửi bởi: cuongthich trong 10:08:01 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Một con lắc lò xo dđ theo phương thẳng đứng với pt x = Acos(wt). Tại thời điểm nào đó lực kéo về có độ lớn = trọng lực. gọi g là gia tốc trọng trường. Ta có: [tex]A.  \omega \geq \sqrt{g/A}[/tex]   [tex] B.  \omega = \sqrt{g/A}[/tex]  [tex] C.  \omega \leq \sqrt{g/A}  [/tex]
D. không thể kết luận
Câu 2.Con lắc lò xo treo mà tại VTCB của vật lò xo dãn [tex]\Delta l[/tex] . Kích thích cho vật dđ đh theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Trong thời gian quả nặng đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất thì thời gian độ lớn gia tốc của quả năng nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là T/6. Biên độ dđ là :
Mong các thầy giải chi tiết cho e. E xin cám ơn nhiều ạ!!

câu 1
ta có lực kéo về F=kx=mg[tex]\rightarrow \frac{k}{m}=\frac{g}{x}\rightarrow w=\sqrt{\frac{g}{x}}[/tex] vì x[tex]\leq A[/tex]
nên [tex]w\leq \sqrt{\frac{g}{A}}[/tex]
câu 2: nhận xét: gia tốc của vật càng nhỏ khi càng gần VTCB nên gia tốc quả nặng nhở hơn gia tốc trọng trường thì vật chuyển động qua VTCB
 trong nửa chu kì xét t=[tex]\frac{\Delta t}{2}=\frac{T}{12}[/tex] [tex]\rightarrow x=\frac{A}{2}\rightarrow a=w^{2}x\rightarrow x=\frac{a}{w^{2}}\rightarrow \frac{A}{2}=\frac{g\Delta l}{g}\rightarrow A=2\Delta l[/tex]