Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 04:51:50 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16118Tiêu đề: Bài tập về con lắc đơn mong mọi người giúp đỡ:
Gửi bởi: Lazy Girl trong 04:51:50 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Một con lắc đơn chiều dài 1m, đầu dưới gắn vật nặng m, đầu trên cố định và cách mặt đất 2,5m. Ở thời điểm ban đầu con lắc lêch khỏi vị trí cân bằng một góc ß=0,09 rad rồi thả nhẹ nhàng, con lắc bị đứt khi qua vj trí cân bằng. Bỏ qua mọi người lực cản, lấy g=п²=10m/s². Tính tốc độ của con lắc ở thời điểm t=0,55s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc đơn mong mọi người giúp đỡ:
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:02:05 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
khi con lắc đứt dây ở vtcb thì con lắc sẽ chuyển động ném ngang
với 2 thành phần vận tốc
thành phần 1 làm vận chuyển động thẳng với v1= vmax= 0,2845 lấy 0,3
( coi như là chuyển động đều, v k đổi trong cả quá trình)
thành phần 2 làm vật chuyển động rơi với gia tốc g
tổng hợp 2 thành phần là chuyển động ném ngang
vân tốc sẽ là tổng hợp 2 vận tốc thành phần
tại t = 0,55
v1= 0,3 m/s
v2 = gt = 5,5 m/s  ( chuyển động nhanh dần vo= 0 . Công thức: v = vo + gt)
vậy v = [tex]\sqrt{v1^{2}+v2^2}[/tex]= 5,51