Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: watermelontree trong 10:44:18 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16111Tiêu đề: Vật lý hạt nhân, đề thi thử đại học Thái Phiên, Đà Nẵng.
Gửi bởi: watermelontree trong 10:44:18 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Hạt nhân Ra(226) phóng xạ [tex]\alpha[/tex], có chu kì bán rã rất dài. Cho khi thời gian phóng xạ rất bé hơn chu kì bán rã thì [tex]e^{-\lambda t}=1-\lambda t[/tex] . Một khối Ra có độ phóng xạ ban đầu là 2,5 Ci. Thể tích khí He thu được ở điều kiện chuẩn sau 15 ngày là
   A. 4,13.10-4 lít         
   B. 4,46 .10-6 lít
   C. 4,54. 10-6  lít
   D. 3,87.10-5  lít

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết đề sai, hay mình giải không ra.!


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân, đề thi thử đại học Thái Phiên, Đà Nẵng.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:48:50 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Bạn là thành viên mới nên đọc quy định đăng bài, về tên tiêu đề, nội dung,... Ai cũng vậy hết.


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân, đề thi thử đại học Thái Phiên, Đà Nẵng.
Gửi bởi: watermelontree trong 11:03:32 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Mình đọc quy định rồi. Tiêu đề mình có gì sai quy định ko vậy?