Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:46:56 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16108Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 09:46:56 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 1/225 một đèn làm việc dưới hiệu điện thế xoay chiều u=220[tex]\sqrt{2}[/tex]sin120[tex]\pi t[/tex].Tuy nhiên đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn có [tex]\left|u \right|\geq 155V[/tex].Hỏi trung bình trong 1s có bao nhiêu lần đèn sángTiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:44:50 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 1/225 một đèn làm việc dưới hiệu điện thế xoay chiều u=220[tex]\sqrt{2}[/tex]sin120[tex]\pi t[/tex].Tuy nhiên đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn có [tex]\left|u \right|\geq 155V[/tex].Hỏi trung bình trong 1s có bao nhiêu lần đèn sáng

Đèn sáng khi độ lớn điện áp lớn hơn hay bằng Uo/2.

Vẽ giản đồ u ra, bạn sẽ thấy 1T đèn sáng 2 lần, 1s = 60T => đèn sáng 120 lần.