Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: p0insettia trong 09:01:30 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16107Tiêu đề: Giải giúp câu điện xoay chiều và dao động điện từ!
Gửi bởi: p0insettia trong 09:01:30 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy giải giùm em 2 câu này:
1) Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp lần lược gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hộp X chứa 2 trong 3 phần tử Rx, Lx, Cx. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều có chu kì T, lúc đó ZL = (căn 3).R. Vào thời điểm nào đó thấy uRL đạt cực đại, sau đó tời gian T/12 thì thấy hiệu điện thế 2 đầu hộp X là uX đạt cực đại. Hộp X chứa?

2) Trong mạch dao động lí tưởng tụ có điện dung C= 2nF. Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là 5mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là u= 10V. Xác định độ tự cảm của cuộn dây?
Cám ơn thầy nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp câu điện xoay chiều và dao động điện từ!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:24:02 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy giải giùm em 2 câu này:
1) Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp lần lược gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hộp X chứa 2 trong 3 phần tử Rx, Lx, Cx. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều có chu kì T, lúc đó ZL = (căn 3).R. Vào thời điểm nào đó thấy uRL đạt cực đại, sau đó thời gian T/12 thì thấy hiệu điện thế 2 đầu hộp X là uX đạt cực đại. Hộp X chứa?

uRL sớm pha hơn i pi/3 . Từ giả thiết : " sau đó thời gian T/12 thì thấy hiệu điện thế 2 đầu hộp X là uX đạt cực đại "

Nghĩa là uX chậm pha hơn uRL pi/6 , do đó uX  sớm pha hơn i pi/6

Vậy X chứa RX và CX