Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:21:11 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16105Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:21:11 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
bắn 1 hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 4MeV vào hạt nhân N ( 7_14) đứng yên tạo ra p và hạt nhân X
biết 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc
động năng của hạt p là?
( theo e tính được là 0,155MeV nhưng đáp án là 0,0494 MeV, các thầy giải giúp e!!)


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 08:32:48 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
bắn 1 hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 4MeV vào hạt nhân N ( 7_14) đứng yên tạo ra p và hạt nhân X
biết 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc
động năng của hạt p là?
( theo e tính được là 0,155MeV nhưng đáp án là 0,0494 MeV, các thầy giải giúp e!!)

Phương trình phản ứng có dạng:[tex]\alpha +_{7}^{14}N\rightarrow p+_{8}^{17}X[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:[tex]\left(m_{\alpha }+m_{N} \right).c^{2}+K_{\alpha }=K_{p}+K_{X}+\left(m_{p}+m_{X} \right).c^{2}=2.K_{p}+\left(m_{p}+m_{X} \right).c^{2}[/tex]
Ta có: mp = 1,00728u; mN = 14,00307u; [tex]m_{\alpha }=4,0026u[/tex]; mX = 16,9991u
Em thay vào tính lại thử xem nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:50:02 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
xem tỷ số về khối lượng các hạt gần đúng bằng tỷ số về số khối thầy ạ