Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 08:12:04 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16104Tiêu đề: Lý thuyết con lắc lò xo
Gửi bởi: biminh621 trong 08:12:04 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, khi lực đàn hồi tác dụng lên vật tăng từ giá trị cực tiểu đến giá trị cực đại thì tốc độ của vật sẽ
A. tăng lên cực đại rồi giảm xuống
B. giảm từ cực đại xuống cực tiểu
C. giảm xuống cực tiểu rồi tăng lên
D. tăng từ cực tiểu lên cực đại

Đáp án của câu này là A. Nhưng thấy B lại chính xác hơn. Xin mọi người xem giúp


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:17:19 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
lò xo nằm ngang
nếu chỉ xét về độ lớn
vtcb là vị trí có lực đàn hồi nhỏ nhất (= 0)
lực đàn hồi cực đại là tạ biên
=> vân tốc từ cực đại giảm xuống cực tiểu
nếu xét về giá trị toán học
F = kx
thì vị trí cực tiểu lại là biên âm -kA
và đến cực đại là biên dương kA
vậy vận tốc tăng lên cực đại rồi giảm xuống


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết con lắc lò xo
Gửi bởi: biminh621 trong 08:40:02 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
lò xo nằm ngang
nếu chỉ xét về độ lớn
vtcb là vị trí có lực đàn hồi nhỏ nhất (= 0)
lực đàn hồi cực đại là tạ biên
=> vân tốc từ cực đại giảm xuống cực tiểu
nếu xét về giá trị toán học
F = kx
thì vị trí cực tiểu lại là biên âm -kA
và đến cực đại là biên dương kA
vậy vận tốc tăng lên cực đại rồi giảm xuống
Thường hiểu rằng, khi con lắc lò xo nằm ngang thì lực đàn hồi cực tiểu = 0 (ở vị trí cân bằng), và chỉ có duy nhất một vị trí này là lực đàn hồi cực tiểu, còn ở hai biên thì lực đàn hồi cực đại
Đây là một bài toán vật lí chứ ko phải là một bài toán
Với lại nếu xét về mặt toán học thì về mặt vật lí đã hoàn toàn sai, vì độ lớn của lực làm gì mang giá trị âm