Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:18:44 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16101Tiêu đề: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: moths trong 12:18:44 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 43 trong nguồn phóng xạ 1530P với chu kì bán rã 14 ngày có 3.1023 nguyên tử.Bốn tuần lễ trước đó số nguyên tử 1532P trong nguồn đó là bao nhiêu nguyên tử.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 04:53:41 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
có đáp án k bạn mình ra 12.[tex]10^{23}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: photon01 trong 07:09:44 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 43 trong nguồn phóng xạ 1530P với chu kì bán rã 14 ngày có 3.1023 nguyên tử.Bốn tuần lễ trước đó số nguyên tử 1532P trong nguồn đó là bao nhiêu nguyên tử.
Bài này là dạng cơ bản mà em. Chỉ cần áp dụng công thức:[tex]N=\frac{N_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}\rightarrow N_{0}=N.2^{\frac{t}{T}}[/tex]