Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:46:49 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16096Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 11:46:49 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 26 một con lắc dao động tắt dần chậm,cứ sau mỗi chu kì,biên độ giảm 3%.Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: photon01 trong 11:59:41 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 26 một con lắc dao động tắt dần chậm,cứ sau mỗi chu kì,biên độ giảm 3%.Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu
Gọi [tex]A_{0}[/tex]là biên độ ban đầu của con lắc. [tex]\Delta A[/tex] là độ giảm biên độ sau mỗi chu kì. A là biên độ sau chu kì đầu tiên ta có:[tex]\Delta A=A_{0}-A\Rightarrow \frac{\Delta A}{A_{0}}=1-\frac{A}{A_{0}}=0,03\rightarrow \frac{A}{A_{0}}=0,97[/tex]
Ta có phần giảm năng lượng sau một dao động toàn phần là:
[tex]\Delta E=E_{0}-E\Leftrightarrow \frac{\Delta E}{E_{0}}=1-\frac{E}{E_{0}}=1-\frac{\frac{1}{2}kA^{2}}{\frac{1}{2}kA^{2}_{0}}=1-\frac{A^{2}}{A_{0}^{2}}=0,0591\rightarrow \Delta E=0,0591.E_{0}[/tex]