Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:37:47 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16095Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:37:47 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 15 một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L=0,08H và điện trở thuần r=32[tex]\Omega[/tex] Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hòa ổn định có tần số góc 300rad/s Để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất thì điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:44:47 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
40 ôm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:46:09 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
HD: Sử dụng nhanh công thức: [tex]R=\sqrt{r^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 11:49:30 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 15 một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L=0,08H và điện trở thuần r=32[tex]\Omega[/tex] Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hòa ổn định có tần số góc 300rad/s Để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất thì điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu

Áp dụng công thức tính công suất trên biến trở ta có: [tex]P_{R}=\frac{U^{2}R}{\left(R+r \right)^{2}+Z_{L}^{2}}=\frac{U^{2}}{\left(R+\frac{r^{2}+Z_{L}^{2}}{R} \right)+2r}[/tex]
Để công suất tỏa nhiệt trên biến trở lớn nhất thì mẫu số của vế phải phải nhỏ nhất
Tức là [tex]R=\sqrt{r^{2}+Z^{2}_{L}}[/tex]