Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 09:46:54 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16093Tiêu đề: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: biminh621 trong 09:46:54 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
khi một photon đi từ không khí vào thủy tinh, năng lượng của nó
A. giảm, vì một phần năng lượng của nó truyền cho thủy tinh]
B. Tăng, vì bước sóng [tex]\lambda[/tex] lại giảm
C. giảm, vì bước sóng [tex]\lambda[/tex] lại tăng
D. không đổi, vì tần số không đổi

khi ánh sáng truyền từ không khí vào môi trường có chiết suất n, thì tần số ko đổi, bước sóng giảm. Thắc mắc giữa đáp án B và D
Mong mọi người giải đáp


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:55:55 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
f không đổi
khi thay đổi môi trường thì thay đổi vận tốc nhưng đồng thời lai thay đổi lamda sao cho f không đổi
nghĩa là dù bước sóng giảm n lần nhưng vận tốc cũng giảm n lần nên f không đôir
năng lượng không đổi
đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: biminh621 trong 10:14:54 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Cụ thể là: [tex]\varepsilon =hf=\frac{hc}{\lambda }[/tex]
Năng lượng phụ thuộc vào tần số, vừa phụ thuộc bước sóng
tần số ko đổi, bước sóng lại giảm. Vậy năng lượng ko đổi hay là năng lượng tăng


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:22:12 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Cụ thể là: [tex]\varepsilon =hf=\frac{hc}{\lambda }[/tex]
Năng lượng phụ thuộc vào tần số, vừa phụ thuộc bước sóng
tần số ko đổi, bước sóng lại giảm. Vậy năng lượng ko đổi hay là năng lượng tăng

KHÔNG ĐỔI
năng lượng k hề phụ thuộc bước sóng
trong cồng thức bạn nêu ra khi lamda thay đổi thì vận tốc cũng thay đổi
để f luôn KHÔNG ĐỔI
hc/ lamda đấy là ở trong chân không v = c


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:27:28 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Cụ thể là: [tex]\varepsilon =hf=\frac{hc}{\lambda }[/tex]
Năng lượng phụ thuộc vào tần số, vừa phụ thuộc bước sóng
tần số ko đổi, bước sóng lại giảm. Vậy năng lượng ko đổi hay là năng lượng tăng
KHI LAMDA THAY ĐỔI THÌ VẬN TỐC CŨNG ĐỔI ĐẢM BẢO f  KHÔNG ĐỔI, NĂNG LƯỢNG KHÔNG ĐỔI


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: biminh621 trong 07:31:38 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
À, sẵn đây cho hỏi, cũng thắc mắc lâu rồi, tại sao khi truyền ánh sáng từ không khí vào một môi trường trong suốt, thì tần số ko đổi vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:39:35 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
À, sẵn đây cho hỏi, cũng thắc mắc lâu rồi, tại sao khi truyền ánh sáng từ không khí vào một môi trường trong suốt, thì tần số ko đổi vậy bạn?

cũng như vậy mà
giả sử môi trường có chiết suất n
ban đầu có lamda, v chiết suất không khí cũng xấp xỉ 1 => v1= c/1 = c
f= v/lamda= c/lamda
sau khi chiếu thì
v'= c/n
lamda' = lamda/n
f' = v'/lamda' = (c/n)/(lamda/n) = c/lamda = f
theo t thì
f là đại lượng đặc trưng và không đổi, dựa vào f không đổi người ta mới suy ra lamda' = lamda/n,... để f không đổi, chứ không phải từ công thức => f không đổi


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc: lượng tử năng lượng
Gửi bởi: biminh621 trong 08:05:37 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
cũng như vậy mà
giả sử môi trường có chiết suất n
ban đầu có lamda, v chiết suất không khí cũng xấp xỉ 1 => v1= c/1 = c
f= v/lamda= c/lamda
sau khi chiếu thì
v'= c/n
lamda' = lamda/n
f' = v'/lamda' = (c/n)/(lamda/n) = c/lamda = f
theo t thì
f là đại lượng đặc trưng và không đổi, dựa vào f không đổi người ta mới suy ra lamda' = lamda/n,... để f không đổi, chứ không phải từ công thức => f không đổi
Đã hiểu cách chứng minh của bạn, bạn đã mặc định bước sóng và vận tốc giảm trước, rồi mới suy ra f ko đổi
Nhưng về bản chất, tại sao f ko đổi thì chúng ta vẫn chưa biết đc
Chắc là từ thực nghiệm rồi  :)