Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 07:48:05 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16082Tiêu đề: Bài tập sóng cơ thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 07:48:05 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa hai sóng mặt nước, hai nguồn cùng biên độ, cùng pha và cùng tần
số 60  Hz đặt  tại hai điểm  S1  và S2  cách nhau 10 cm. Tốc độ  sóng trên mặt nước là 0,9  m/s. Trên
đường tròn tâm S1 đường kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
A. 12   B. 13   C. 14   D. 15

Câu này trên diễn đàn đã giải rồi, em đã xem cách giải của các thầy, nhưng em chỉ tính được có 8 điểm mà đáp án là 13, không biết đề có sai hay không, các thầy giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 08:14:43 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Em ghi nhầm Câu này trên diễn đàn đã giải rồi, em đã xem cách giải của các thầy, nhưng em chỉ tính được có 6 điểm mà đáp án là 13, không biết đề có sai hay không, các thầy giúp em