Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:45:22 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16081Tiêu đề: tính hiệu điện thế
Gửi bởi: moths trong 07:45:22 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 2 trong ống tia X tốc độ của electron tới anốt là 6.107 m/s ,Để tốc độ này giảm 5000km/s thì hiệu điện thế giữa hai đầu phải giảm đi là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: tính hiệu điện thế
Gửi bởi: tsag trong 09:01:01 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 2 trong ống tia X tốc độ của electron tới anốt là 6.107 m/s ,Để tốc độ này giảm 5000km/s thì hiệu điện thế giữa hai đầu phải giảm đi là bao nhiêu
Giải
Wđ1=eU1=>U1
Wđ2=eU2=>U2(với v2=v1-5000km/s
Lấy U1-U2 là xong


Tiêu đề: Trả lời: tính hiệu điện thế
Gửi bởi: ngochocly trong 10:03:28 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 2 trong ống tia X tốc độ của electron tới anốt là 6.107 m/s ,Để tốc độ này giảm 5000km/s thì hiệu điện thế giữa hai đầu phải giảm đi là bao nhiêu
Giải
Wđ1=eU1=>U1
Wđ2=eU2=>U2(với v2=v1-5000km/s
Lấy U1-U2 là xong
[tex]W_{đ1}=\frac{1}{2}mv_{1}^2=eU_{1}[/tex] (1)
[tex]W_{đ2}=\frac{1}{2}mv_{2}^2=\frac{1}{2}m(v_{1}-\Delta v)^2=eU_{2}[/tex] (2)
delta v=5000km/s=....m/s
Lấy (1) - (2) vế theo vế thì U1-U2 là cần tìm!