Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:22:19 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16079Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 07:22:19 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 1 trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng ,nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex](tím)=0,42[tex]\mu m[/tex], [tex]\lambda _{2}[/tex](lục)=0,56[tex]\mu m[/tex],[tex]\lambda _{3}[/tex](đỏ)=0,7[tex]\mu m[/tex].Số vân tím và vân màu lục giữa hai vân sáng liêntie61p1 có màu giống như màu của vân trung tâm,khi giữa chúng có 11 vân đỏ là bao nhiêuTiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: ngochocly trong 08:41:30 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
[tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=4/3=20/15[/tex]
[tex]\frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=5/3=20/12[/tex]
=> vân trùng thứ 2 (vân trung tâm là vân trùng thứ nhất) ứng với: k1=20, k2=15, k3=12
có 11 vân đỏ (ý đề là không tính vân trùng của 2 trong 3 vân sáng)
=> có 19 vân tím, 14 vân lục