Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngok_9294 trong 01:27:27 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16065Tiêu đề: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:27:27 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
 trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng khe A phát ta hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,45μm, λ2 = 0,6μm . Khoảng cách giữa 2 khe là a =1mm, D= 2m. Trên bề rộng L= 2cm trên màn với O là trung điểm của đoạn L ( L đo theo phương vuông góc với các vân sáng trên màn) có số vạch mà tại đó cường độ triệt tiêu là:
A: 28       B: 0          C:6         D:14
Mọi người giúp cho, thaks!
๏_๏


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:36:50 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng khe A phát ta hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,45μm, λ2 = 0,6μm . Khoảng cách giữa 2 khe là a =1mm, D= 2m. Trên bề rộng L= 2cm trên màn với O là trung điểm của đoạn L ( L đo theo phương vuông góc với các vân sáng trên màn) có số vạch mà tại đó cường độ triệt tiêu là:
A: 28       B: 0          C:6         D:14
Mọi người giúp cho, thaks!
๏_๏
Xem bài viết :  http://thuvienvatly.com/download/18791
Do [tex]\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}} = \frac{4}{3}[/tex] nên không có vị trí nào các vân tối của hai bức xạ trùng nhau . Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:04:11 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
e cảm ơn thầy nhiều!
ಠ▃ಠ