Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngok_9294 trong 12:30:34 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16064Tiêu đề: BÀI TẬP CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:30:34 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Một con lắc lo xo nằm ngang gồm loxo nhẹ có độ cứng k = 40N/m, gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100g, đầu còn lại của lò xo gắn vào giá cố định. Hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn bằng nhau và bằng 0,2; g= 10m/s^2.. Ban đầu giữ vật sao cho lò xo nén 5,6 cm dọc theo trục của lò xo rồi thả nhẹ. Quãng đường vật đi được cho tới lúc dừng là?
2 loại mà sát là sao?
mọi người giúp với, thaks!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:13:41 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Một con lắc lo xo nằm ngang gồm loxo nhẹ có độ cứng k = 40N/m, gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100g, đầu còn lại của lò xo gắn vào giá cố định. Hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn bằng nhau và bằng 0,2; g= 10m/s^2.. Ban đầu giữ vật sao cho lò xo nén 5,6 cm dọc theo trục của lò xo rồi thả nhẹ. Quãng đường vật đi được cho tới lúc dừng là?
2 loại mà sát là sao?
mọi người giúp với, thaks!
2 loại ma sát thì chẳng làm sao đâu ,
[tex]\frac{1}{2}kx^{2}=\mu mgS[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:32:30 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
lúc tính hệ số ma sát thì tính thế nào ạ? e  ko rõ?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CƠ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:38:30 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
lúc tính hệ số ma sát thì tính thế nào ạ? e  ko rõ?

Em xem bài viết : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0