Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 11:32:54 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16062



Tiêu đề: bài tập dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:32:54 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm và chu kì 2s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí động năng bằng 1/3 lần thế năng?

mọi người giải chi tiết ra đáp án giúp em
xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:43:38 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
[tex]vtb =\frac{A ( \sqrt{3}/2 - 1/2 ) }{1/6} = -30 + 30\sqrt{ 3 }[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:31:16 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Wđ=3 Wt suy ra li đô X=A/2 hoặc X= -A/2   .Wđ=Wt/3 X=A[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] hoặc X= - A[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] .vẻ đường tròn lượng giác hoặc trục dao động dễ thấy [tex]\Delta t(min)[/tex] = T/12 =1/6 s khi vật đi từ X=A/2 [tex]\leftrightarrow[/tex] X=A[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] hoặc từ X= - A/2 [tex]\leftrightarrow[/tex] X= - A[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
 suy ra Vtb=[tex]\frac{s}{t}[/tex]= [tex]\frac{A(\sqrt{3}/2 -1/2)}{1/6}[/tex]=21,96cm/s