Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tmnt_53 trong 10:57:07 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16061Tiêu đề: Bài tập lý thuyết về ánh sáng.
Gửi bởi: tmnt_53 trong 10:57:07 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Thầy cô và các bạn giúp mình với:
Câu  20.  Bên  dưới  mặt  nước  đủ  rộng  có  một  nguồn
sáng  trắng  kích  thước  nhỏ.  Trên  mặt  nước quan sát
thấy
A.  một  vùng  sáng  tròn,  phần  giữa  màu  trắng,  mép
ngoài màu tím.   
B. một vùng sáng tròn, mép ngoài màu tím.   
C.  một  vùng  sáng  tròn,  phần  giữa  màu  trắng,  mép
ngoài màu đỏ.   
D. các vòng tròn cầu vồng đồng tâm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lý thuyết về ánh sáng.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:30:36 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
đáp án C
chiếu từ nước ra ngoài => tia đỏ lệch nhiều nhất
còn về hình tròn thì tưởng tượng ^^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lý thuyết về ánh sáng.
Gửi bởi: tmnt_53 trong 02:30:01 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
đáp án C
chiếu từ nước ra ngoài => tia đỏ lệch nhiều nhất
còn về hình tròn thì tưởng tượng ^^
Tia tím vẫn lệch nhiều nhất chứ
[tex]n(d)sin(i) = sin(rd)[/tex]
[tex]n(t)sin(i) = sin(rt)[/tex]
[tex]n(t) > n(d)[/tex]
[tex]=> sin(rt) > sin(rd)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lý thuyết về ánh sáng.
Gửi bởi: tmnt_53 trong 03:10:04 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Mình mới đọc được quầng và tán là hiện tượng xuất hiện vòng màu bao quanh nguồn sáng, trong đó quầng cho vòng tím bên trong, đỏ bên ngoài, còn tán thì cho tím bên ngoài, đỏ bên trong. Không biết có liên quan đến thí nghiệm này không? :-\


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lý thuyết về ánh sáng.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:18:24 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Tia tím vẫn lệch nhiều nhất chứ
[tex]n(d)sin(i) = sin(rd)[/tex]
[tex]n(t)sin(i) = sin(rt)[/tex]
[tex]n(t) > n(d)[/tex]
[tex]=> sin(rt) > sin(rd)[/tex]
Đúng là tia tím lệch nhiều nhất, nhưng ở đây là nguồn sáng nên nó phát ra rất nhiều chùm tia với các góc tới khác nhau.
+ Chùm tia đi thẳng (vuông góc) với mặt nước thì tuyền thẳng nên chính giữa là tâm màu trắng
+ Một số chùm tia khác có góc tới nhỏ hơn igh thì khúc xạ ra ngoài
+ Còn những chùm tia khác có góc tới lớn hơn igh thì xảy ra phản xạ toàn phần, nhưng tia đỏ có chiết suất đối với nước nhỏ nhất nên góc giới hạn của nó lớn nhất nên nó sẽ phản xạ toàn phần sau cùng => khi các tia: da cam, vàng, lam, ...tím đã bị phản xạ toàn phần thì tia đỏ vẫn chưa nên phần ngoài có màu đỏ.