Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngok_9294 trong 10:29:10 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16060Tiêu đề: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU & SÓNG CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:29:10 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
CÂU 1:Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp; đoạn AM gồm 1 điện trở thuần và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp; đoạn MB gồm 1 tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Người ta thấy lúc điện áp hai đầu đoạn mach AB triệt tiêu thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM cực đại và bằng 120căn2(V); đồng thời điện áp tức hiệu dụng của hai đầu R bằng 72V. giá trị hiều dụng của điện áp hai đầu đoạn mạch bằng?
CÂU 2: Một sóng dừng ổn định trên sợi dây với bước sóng lamda; B là một bụng sóng với tốc độ cực đại bằng 60(cm/s). M và N trên dây có vị trí cân bằng cách B những đoạn tương ứng là lamda/12 và lamđa /6. Lúc li độ của M là a/2( với a là biện độ của B) thì tốc độ của N bằng?Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU & SÓNG CƠ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:45:58 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
"lúc điện áp hai đầu đoạn mach AB triệt tiêu thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM cực đại và bằng 120căn2". Vẽ vòng tròn suy ra ngay Uab và Uam vuông pha và U0AM =120can2 => Uam=120
Vẽ giản đồ kiểu nối, ta có 1/(Ur)^2 = 1/(Uam)^2  + 1/(UAB) => UAB=90V


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU & SÓNG CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:52:05 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
t ko hiểu lắm triệt tiêu sao lại suy ra vuông pha
 hiểu rùi, thaks b!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU & SÓNG CƠ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:56:45 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Câu 2:Dễ dàng tìm được biên độ của M là acăn3/2 ,biên độ của N là a/2 . M,B,N cùng thuộc 1 bó sóng
"B là một bụng sóng với tốc độ cực đại bằng 60(cm/s)" => a.w=60 (a là biên độ của B)
"Lúc li độ của M là a/2" thì tốc độ của M là: vM=w. can((a^2).3/4 - (a^2)/4) = a.w/can(2) =60/can(2)
Vì li độ M,N cùng pha nên suy ra vận tốc của M,N cũng cùng pha với nhau .
(vN)/(vM) =(aN)/(aM) = 1/căn3 . Từ đây có vN = 10can(6)
Mình không biết rõ công thức nên bạn thông cảm nhé


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU & SÓNG CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:01:07 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
kết quả đúng rùi cảm ơn b nhé!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU & SÓNG CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:15:27 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Câu 2:
""Lúc li độ của M là a/2" thì tốc độ của M là: vM=w. can((a^2).3/4 - (a^2)/4) = a.w/can(2) =60/can(2)
 tại sao lại có cái này. t ko hiu cho lắm


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU & SÓNG CƠ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:30:27 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Đó là công thức tính v theo x độc lập với thời gian đấy, suy ra từ biểu thức x^2 /A^2 +v^2 /(A.w)^2 =1