Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:06:54 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16059Tiêu đề: đồng hồ chạy đúng chạy sai
Gửi bởi: moths trong 10:06:54 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
nhớ thầy giúp đỡ
câu 58 tại một nơi trên mặt đất ở nhiệt độ 12,50 C một đồng hồ quả lắc tronng một ngày đêm chạy nhanh trung bình là 6,485(s) coi đồng hồ được điểu khiển bởi môt con lắc đơn.Thanh treo con lắc có hệ số nở dài [tex]\alpha[/tex]=2.10-5( K-1) Tại vị trí nói trên ở nhiệt độ nào thì đồng hồ chạy đúng giờ


Tiêu đề: Trả lời: đồng hồ chạy đúng chạy sai
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:38:39 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
20 độ đúng không?