Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:25:33 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16058Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 09:25:33 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 6 một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k =10N/m ,m=50g,cho vật dao động với biên độ 3cm thì lực căng lò xo cực tiểu và cực đại là bao nhiêu?
em có áp dụng công thức Fmax=k([tex]\Delta l_{0}[/tex]+A) nhưng không ra đáp án ,Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: ngochocly trong 10:23:39 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
[tex]mg=k\Delta l [/tex]
[tex]=>\Delta l=5cm[/tex]
[tex]Fmax=k(\Delta l +A)[/tex]=0,8N
Do [tex]\Delta l>A[/tex] nên:
[tex]Fmin=k(\Delta l - A)[/tex]=0,2N (Lúc vật ở biên trên)