Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:42:15 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16057Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 08:42:15 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 13 cho một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp .Biết L = [tex]\frac{1}{\pi }[/tex]Hvà C= [tex]\frac{25}{\pi }[/tex] [tex]\mu F[/tex]hiệu điện thế xoay chiều đặt vào 2 đầu mạch ổn định và có biểu thức u=U0sin(100[tex]\pi[/tex]) .Ghép thêm tụ C' và đoạn chứa tụ C Để hiệu điện thế hai đầu mạch lệch pha[tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với hiệu điện thế hai đầu bộ tụ thì phải ghép thế nào và giá trị C bằng bao nhiêu

Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:49:04 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Ghép thêm tụ C' và đoạn chứa tụ C Để hiệu điện thế hai đầu mạch lệch pha pi/2 so với bộ tụ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng
=> Zl= Zcbộ
<=>100= Zcbộ <Zc => mắc song song C' với C
Có: 1/100= 1/400+ 1/Zc'  => Zc' =400/3 ôm => C' =7,5.10^5/pi