Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:19:25 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16053Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 08:19:25 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đở(giải cụ thể giúp em ạ)
câu 11 trên mặt nước hai nguồn song A và B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước,với phương trình u1=u2=acos(10[tex]\pi[/tex]t).Biết tốc độ truyền sóng 20 cm/s ,biên độ sóng không đổi khi truyền đi một điểm N trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn A,B thỏa mãn AN-BN=10cm .điểm N nằm trên vị trí đứng yên
a.thứ 3 kể từ trung trực của AB và về phía A
b.thứ 3 kể từ trung trực của AB và về phía B
c.thứ 2 kể từ trung trực của AB và về phía A
d.thứ 2 kể từ trung trực của AB và về phía B


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:29:59 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
lamđa = 4
ta có [tex]\frac{d1 - d2}{\lambda} = 2,5[/tex]
=> đây là cực tiểu thứ 2 kể từ đường trung trực
vì AN > BN nên N ở phía B
đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:33:07 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
lamda = v/f = 20/5 = 4cm
coi A là nguồn 2, B là nguồn 1
d2-d1 = AN- BN=10 = 8+2 = 2.4 + 1/2 . 4
vậy N đứng yên thứ 2 kể từ trung trực AB về phía B
đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:11:02 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Câu B, cách đơn giản nhất là vẽ hình ra để khỏi nhầm lẫn  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:40:40 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
chậc chậc, câu B mới đúng
ngược pha thì cái đầu tiên ứng với k=0 => 2,5 ứng với k=3
sai lầm sai lầm  8-x 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:26:19 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
lamda = v/f = 20/5 = 4cm
coi A là nguồn 2, B là nguồn 1
d2-d1 = AN- BN=10 = 8+2 = 2.4 + 1/2 . 4
vậy N đứng yên thứ 2 kể từ trung trực AB về phía B
đáp án D


nhầm
B