Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:54:34 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16051Tiêu đề: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 07:54:34 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 5 một vật dao động điều hóa theo trục Ox với phương trình x=6cos(4 [tex]\pi[/tex]t-[tex]\frac{\pi }{3}[/tex])cm.Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1=[tex]\frac{2}{3}[/tex] s đến thời điểm t2= [tex]\frac{37}{12}[/tex] s là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:03:47 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
tại thời điểm t1 vật có pha dao động [tex]\frac{\Pi}{3}[/tex]
chu kì là T= 0,5s
trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 là 29/12 s
khoảng thời gian đó tương đương 29/6 chu kì
tức là từ thời điểm t1, quay 4 chu kì rồi quay thêm 5/6 chu kì nữa
quay 4 chu kì thì quãng đường là 16A còn 5/6 chu kì còn lại dựa vào giản đồ vecto để tính
cộng 2 quãng đường lại sẽ ra đáp án


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:42:40 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
đáp án là 117,8 cm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 08:47:12 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Vecto quay La ra thoi ma