Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: namxp2@gmail.com trong 04:35:50 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16048Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: namxp2@gmail.com trong 04:35:50 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
 cho dòng điện xoay chiều có cường độ cực đại Io lần lượt mắc vào cuộn cảm thuần và tụ điện. U hiệu dụng lần lượt là 2V và 8V. sau đó mắc 2 phần tử này tạo thành mạch dao động có cường độ cực đại trong mạch la Io. hỏi Uo cực đại trên tụ của mạch


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:41:24 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
cho dòng điện xoay chiều có cường độ cực đại Io lần lượt mắc vào cuộn cảm thuần và tụ điện. U hiệu dụng lần lượt là 2V và 8V. sau đó mắc 2 phần tử này tạo thành mạch dao động có cường độ cực đại trong mạch la Io. hỏi Uo cực đại trên tụ của mạch

Trước hết chỉnh lại đề bài  :
 Cho dòng điện xoay chiều có cường độ cực đại Io lần lượt đi vào cuộn cảm thuần và tụ điện. U hiệu dụng lần lượt là 2V và 8V. sau đó mắc 2 phần tử này tạo thành mạch dao động có cường độ cực đại trong mạch la Io. hỏi Uo cực đại trên tụ của mạch

Ban đầu theo giả thiết ta có : [tex]\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}L\omega =2 V[/tex]  và  [tex]\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}\frac{1}{C\omega } =8 V[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{I_{0}^{2}}{2}\frac{L}{C} = 16 V^{2}[/tex] Hay : [tex]\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\sqrt{32}}{I_{0}}[/tex]

Khi mắc chúng thành mạch dao động ta có : [tex]U_{0C} = I_{0}\frac{1}{C\omega '} = I_{0}\sqrt{\frac{L}{C}} = 4\sqrt{2} V[/tex]