Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:44:37 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16037Tiêu đề: Bài tập về mẫu nguyên tử bo càn giải đáp
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:44:37 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
1 photon có năng lượng 1,79ev bay qua 2 nguyên tử có kích thích 1,79ev,nằm trên cùng phương của photon tới.Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.Gọi x là số photon có thể thu được sau đó,theo phương của photon tới.Vậy chỉ ra đáp số sai?
A.x=3
B.x=2
C.x=1
D.x=0Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mẫu nguyên tử bo càn giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:01:28 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Bài này có nhiều rồi, em tìm lại nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mẫu nguyên tử bo càn giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 10:07:40 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Phần này hình như được giảm tải , bạn xem sgk nâng cao trang 249 sẽ rõ .