Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocnghech trong 08:42:59 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16036Tiêu đề: bài máy biến áp cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngocnghech trong 08:42:59 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
MỌI NGƯỜI GIÚP EM
 1. Một máy hạ thế có tỉ lệ số vòng 2 cuộn dây là 2. Cuộn sơ cấp và thứ cấp có điện trở lần lượt là r1  = 3,6Ω và r2= 1,6Ω. Hai đầu cuộn thứ cấp được mắc điện trở R = 10Ω. Bỏ qua hao phí do dòng phu-cô. Nếu mắc 2 đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1  = 220V. Tính hiệu suất của máy biến áp này.
A: 80%      B. 90%      C. 100%    D. 95%
2.Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 1000vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 2000vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1 = 110V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2 = 216V. Tỷ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là:
A:  0,15.      B. 0,19.      C. 0,1.      D. 1,2.
3.Một máy biến áp có lõi sắt gồm n  nhánh đối xứng nhưng chỉ có 2 nhánh là được quấn dây (mỗi nhánh một cuộn dây có số vòng khác nhau). Coi hao phí của máy là rất nhỏ. Khi điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U mắc vào cuộn 1 (có số vòng N1) thì điện áp đo được ở cuộn 2 (có số vòng N 2) để hở là U2. Tính U 2  theo U, N1, N2 và n.
A:U1.N1/N2              B.U1N2/nN1                 C.nU1N1/N2                D.U1N2/(n-1)N1


Tiêu đề: Trả lời: bài máy biến áp cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:07:06 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
MỌI NGƯỜI GIÚP EM
1. Một máy hạ thế có tỉ lệ số vòng 2 cuộn dây là 2. Cuộn sơ cấp và thứ cấp có điện trở lần lượt là r1  = 3,6Ω và r2= 1,6Ω. Hai đầu cuộn thứ cấp được mắc điện trở R = 10Ω. Bỏ qua hao phí do dòng phu-cô. Nếu mắc 2 đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1  = 220V. Tính hiệu suất của máy biến áp này.
A: 80%      B. 90%      C. 100%    D. 95%
Bài này đã có trên diễn đàn, hơn nữa bài này có lẽ ko thi đâu.


Tiêu đề: Trả lời: bài máy biến áp cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:14:15 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
MỌI NGƯỜI GIÚP EM
2.Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 1000vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 2000vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1 = 110V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2 = 216V. Tỷ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là:
A:  0,15.      B. 0,19.      C. 0,1.      D. 1,2.
HD:
+ U1 gồm thành phần Ur và UL. UL được xác định từ: [tex]\frac{U_{L}}{U_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}\Rightarrow U_{L}=108V[/tex]
+ Lại có: [tex]U_{1}^{2}=U_{r}^{2}+U_{L}^{2}\Rightarrow U_{r}=20,88V[/tex]
+ Tỉ số: r/ZL = 0,193 => đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: bài máy biến áp cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:24:24 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
3.Một máy biến áp có lõi sắt gồm n  nhánh đối xứng nhưng chỉ có 2 nhánh là được quấn dây (mỗi nhánh một cuộn dây có số vòng khác nhau). Coi hao phí của máy là rất nhỏ. Khi điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U mắc vào cuộn 1 (có số vòng N1) thì điện áp đo được ở cuộn 2 (có số vòng N 2) để hở là U2. Tính U 2  theo U, N1, N2 và n.
A:U1.N1/N2              B.U1N2/nN1                 C.nU1N1/N2                D.U1N2/(n-1)N1
HD:
+ Suất điện động cuộn sơ cấp: [tex]E_{1}=-N_{1}\phi' _{1}[/tex]
+ Thứ cấp nhận được: [tex]E_{2}=-N_{2}\frac{\phi '_{2}}{n-1}[/tex]
+ Lại có: [tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{U_{1}}{U_{2}}\Leftrightarrow \frac{U_{1}}{U_{2}}=(n-1)\frac{N_{1}}{N_{2}}[/tex]