Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: misamisa93 trong 08:16:45 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16034Tiêu đề: Chu kỳ con lắc đơn khi chạm tường.
Gửi bởi: misamisa93 trong 08:16:45 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Cho mình hỏi cách tính chu kỳ của 1 con lắc đơn . Khi va chạm với 1 bức tường ngiêng.

Cụ thể bài này:
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1,44 m được treo vào một bức tường nghiêng một góc [tex]\4 ^{0}[/tex]
 so với phương thẳng đứng. Kéo con lắc ra khỏi vị trị cân bằng một góc [tex]\8 ^{0}[/tex] so với phương thẳng đứng và đối diện bức tường rồi thả nhẹ cho dao động và coi va chạm giữa con lắc và bức ường là va chạm đàn hồi. Cho g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc


 Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ con lắc đơn khi chạm tường.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:35:53 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1,44 m được treo vào một bức tường nghiêng một góc [tex]\4 ^{0}[/tex] so với phương thẳng đứng. Kéo con lắc ra khỏi vị trị cân bằng một góc [tex]\8 ^{0}[/tex] so với phương thẳng đứng và đối diện bức tường rồi thả nhẹ cho dao động và coi va chạm giữa con lắc và bức ường là va chạm đàn hồi. Cho g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc
HD:
+ Con lắc đơn dao động tuần hoàn với chu kì T' là thời gian đi từ biên này sang bức tường rồi bật trở lại biên (xem hình)
+ Vẽ hình suy ra được: [tex]T'=2(\frac{T}{4}+\frac{T}{12})=2\frac{T}{3}[/tex]  (Với T là chu kì của con lắc đơn khi không va chạm)