Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaoho trong 10:38:07 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16029Tiêu đề: dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ...
Gửi bởi: thaoho trong 10:38:07 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
em có bài điện lam mãi không ra nhờ mọi người giải giúp em với nhé

đề bài:
Mạch AB gồm R, C, Cuộn cảm mắc theo thứ tự. Gọi M là điểm giữa R và C, N điểm giữa tụ C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế  xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f = 50 Hz thì đo được hiệu điện thế giữa M, B là U/ căn3 , điện áp U(AN) lệch pha 90 độ so với U(MB), và U(AB) lệch pha 60 độ so với U(AN). Biết công suất của mạch là 200 W. Neus nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất mạch là:
A. 180 W                       B. 400 W                            C. 240 W                         D. 300 W                                   


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ...
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:59:11 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Mạch AB gồm R, C, Cuộn cảm mắc theo thứ tự. Gọi M là điểm giữa R và C, N điểm giữa tụ C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế  xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f = 50 Hz thì đo được hiệu điện thế giữa M, B là U/ căn3 , điện áp U(AN) lệch pha 90 độ so với U(MB), và U(AB) lệch pha 60 độ so với U(AN). Biết công suất của mạch là 200 W. Neus nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất mạch là:
A. 180 W                       B. 400 W                            C. 240 W                         D. 300 W                                   
HD: