Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 10:20:29 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16028Tiêu đề: Cần mọi người chứng minh giúp công thức của sóng cầu
Gửi bởi: tsag trong 10:20:29 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Cho một sóng cầu, em không biết tại sao lại có công thức đó các thầy giúp em, em rất cám ơn
I1/I2=(R2/R1)^2=(A1/A2)^2


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người chứng minh giúp công thức của sóng cầu
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:28:24 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
vì sóng sẽ lan truyền mọi hướng và đều
và là sóng cầu
I= W/tS = P/S
W: năng lượng sóng
t: tgian
A: công suất
S : diện tích mặt cầu = 4pi R^2
(P= W/t)
I1= P/ 4piR1^2
I2= P/ 4piR2^2
I1/I2 = (R2/R1)^2

P/S: A1, A2 là cái j vậy bạn??


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người chứng minh giúp công thức của sóng cầu
Gửi bởi: tsag trong 10:30:47 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Bạn ơi cai nay mình biết rồi mình chi không biết chỗ biên độ thôi, dù sao cũng cảm ơn bạn, nếu bạn biết thì chứng minh giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người chứng minh giúp công thức của sóng cầu
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 10:32:32 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Cho một sóng cầu, em không biết tại sao lại có công thức đó các thầy giúp em, em rất cám ơn
I1/I2=(R2/R1)^2=(A1/A2)^2
[tex]I1=\frac{P}{4\Pi R1^{2}};I2=\frac{P}{4\Pi R2^{2}}\rightarrow \frac{I1}{I2}=\frac{R2^{2}}{R1^{2}}[/tex]
năng lượng phân bố đề trên các mặt cầu và bằng nhau
[tex]0,5kA1^{2}.4\Pi R1^{2}=0,5kA2^{2}.4\Pi R2^{2}\rightarrow \frac{R2^{2}}{R1^{2}}=\frac{A1^{2}}{A2^{2}}[/tex]
A1, A2 là biên độ