Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tmnt_53 trong 10:08:27 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16027Tiêu đề: Bài tập dao động con lắc đơn
Gửi bởi: tmnt_53 trong 10:08:27 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Thầy và các bạn chỉ giúp tớ cách giải dạng bài này với:
Trích đề thi thử THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2 2013:
          Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64 cm, l2 = 81 cm, dao động với biên độ nhỏ trong 2 mặt phẳng song song. Tại thời điểm ban đầu hai con lắc cùng qua VTCB theo chiều dương. Sau thời gian t = 110s, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngược nhau là bao nhiêu, biết g = pi^2 (m/s^2).
Mình giải mò được 8 thời điểm: t = 7.2s; 21.6s; 36s; 50.4s; 64.8s; 79.2s; 93.6s; 108s, không biết đúng không  :-\


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:08:24 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Thầy và các bạn chỉ giúp tớ cách giải dạng bài này với:
Trích đề thi thử THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2 2013:
          Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64 cm, l2 = 81 cm, dao động với biên độ nhỏ trong 2 mặt phẳng song song. Tại thời điểm ban đầu hai con lắc cùng qua VTCB theo chiều dương. Sau thời gian t = 110s, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngược nhau là bao nhiêu, biết g = pi^2 (m/s^2).
Mình giải mò được 8 thời điểm: t = 7.2s; 21.6s; 36s; 50.4s; 64.8s; 79.2s; 93.6s; 108s, không biết đúng không  :-\

Để hai con lắc  cùng qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngược nhau thì một trong chúng thực hiện một số nguyên lần chu kì thì con lắc còn lại thực hiện được bán nguyên lần chu kì

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{T_{1}}{T_{2}} = \sqrt{\frac{l_{1}}{l_{2}}} = \frac{8}{9}[/tex]

Hay 4,5T1 = 4T2. Nghĩa là khi con lắc thứ hai thực hiện được 4 chu kì thì con lắc thứ nhất thực hiện được 4,5 chu kì .

Ta tính được T2 = 1,8s . Do đó [tex]\Delta t = 60 T_{2}[/tex]

Dùng cách đếm ta có các thời điểm cần tìm : 4T2 ; 12T2 ; 20T2 ; 28T2 ; 36T2 ; 44T2 ; 52T2 ; 60T2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động con lắc đơn
Gửi bởi: k4shando trong 09:10:57 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Thầy và các bạn chỉ giúp tớ cách giải dạng bài này với:
Trích đề thi thử THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2 2013:
          Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64 cm, l2 = 81 cm, dao động với biên độ nhỏ trong 2 mặt phẳng song song. Tại thời điểm ban đầu hai con lắc cùng qua VTCB theo chiều dương. Sau thời gian t = 110s, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngược nhau là bao nhiêu, biết g = pi^2 (m/s^2).
Mình giải mò được 8 thời điểm: t = 7.2s; 21.6s; 36s; 50.4s; 64.8s; 79.2s; 93.6s; 108s, không biết đúng không  :-\

Để hai con lắc  cùng qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngược nhau thì một trong chúng thực hiện một số nguyên lần chu kì thì con lắc còn lại thực hiện được bán nguyên lần chu kì

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{T_{1}}{T_{2}} = \sqrt{\frac{l_{1}}{l_{2}}} = \frac{8}{9}[/tex]

Hay 4,5T1 = 4T2. Nghĩa là khi con lắc thứ hai thực hiện được 4 chu kì thì con lắc thứ nhất thực hiện được 4,5 chu kì .

Ta tính được T2 = 1,8s . Do đó [tex]\Delta t = 60 T_{2}[/tex]

Dùng cách đếm ta có các thời điểm cần tìm : 4T2 ; 12T2 ; 20T2 ; 28T2 ; 36T2 ; 44T2 ; 52T2 ; 60T2

Thầy ơi thầy có thể giải thích cho em chỗ đếm kia thế nào ko mà ta có các thời điểm lại cách nhau 8T2 thế ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:24:10 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Thầy ơi thầy có thể giải thích cho em chỗ đếm kia thế nào ko mà ta có các thời điểm lại cách nhau 8T2 thế ạ

Vì 8T2 = 9T1 nên ứng với khoảng thời gian là bội của 8T2 thì hai con lắc đi qua VTCB theo cùng một chiều


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động con lắc đơn
Gửi bởi: tmnt_53 trong 08:41:22 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Vì 8T2 = 9T1 nên ứng với khoảng thời gian là bội của 8T2 thì hai con lắc đi qua VTCB theo cùng một chiều
Em không biết làm sao để loại các nghiệm qua VTCB theo cùng 1 chiều. Cám ơn thầy đã giải thích  :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động con lắc đơn
Gửi bởi: k4shando trong 05:26:27 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
Theo cùng 1 chiều thì áp dụng bt [tex]0\leq 4T_{2}\leq 110[/tex], rồi lấy các giá trị k chẵn, đếm k chẵn trong cái giới hạn trên là ra bạn ah