Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: misamisa93 trong 09:58:50 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16026Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn.
Gửi bởi: misamisa93 trong 09:58:50 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m dao động với biên độ góc [tex]\alpha _{0}[/tex] =0.158rad/s tại nơi có g = 10 m/[tex]g^2[/tex]. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8 m. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:
A. 0.5m
B. 0.4m
C. 0.2m
D. 0.3m
 

Đề khó hiểu quá. Ai giải thích dùm mình nhé !
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:14:05 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
khi bị đứt vật sẽ chuyển động giống chuyển động ném ngang đã học ở lớp 10
Lmax = vo [tex]\sqrt{\frac{2h}{g}}[/tex]
vo = vmax của clđơn
thay vào tính


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn.
Gửi bởi: misamisa93 trong 10:21:19 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
khi bị đứt vật sẽ chuyển động giống chuyển động ném ngang đã học ở lớp 10
Lmax = vo [tex]\sqrt{\frac{2h}{g}}[/tex]
vo = vmax của clđơn
thay vào tính

Không hiểu lắm. Với tính cũng không ra DA 0.2 á!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn.
Gửi bởi: photon01 trong 10:28:21 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Tham khảo công thức ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15722.msg64750#msg64750