Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyen linh cuong trong 09:04:06 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16023Tiêu đề: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: nguyen linh cuong trong 09:04:06 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ra đồng thời 2 bức xạ đơn sắc lamda1=0.64 micromet và lamda2=0.48 micromet. Trên màn hứng vân giao thoa trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đơn sắc quan sát được là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:10:28 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
k1lamda1 = k2lamda2
4k1 = 3k2
k1/k2 = 3/4
3 vân sáng liên tiếp cùng vân trung tâm là
3  6   9
4   8    12
số vân sáng
9-3 +1 + 12- 4 +1 - 3 = 13


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: nguyen linh cuong trong 09:20:22 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Đáp án không có 13 bạn ơi. DA: A.10 B.15 C16 D.12
Mình nghĩ là trừ cho 2 sao lại trừ 3 vậy b?? Mình làm ra 12 nhưng thấy 1 số người làm ra 16 và 10


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:21:50 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Ơ bài này thầy vừa HD xong sao giờ ko có nhỉ. Đáp án là 10 nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: nguyen linh cuong trong 09:25:08 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Phiền thầy nói rõ hơn được không thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:34:59 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
k1 . 3 = k2 . 4 => 2 vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm có 2 vân lamda1 và 3 vân lamda2 => trong khoảng 3 vân sáng cùng màu vân trung tâm có 4 vân sáng của lamda1 6 của lamda2 => 10 vân


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:33:41 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
k1 . 3 = k2 . 4 => 2 vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm có 2 vân lamda1 và 3 vân lamda2 => trong khoảng 3 vân sáng cùng màu vân trung tâm có 4 vân sáng của lamda1 6 của lamda2 => 10 vân

chính xác rồi


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:37:29 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
k1lamda1 = k2lamda2
4k1 = 3k2
k1/k2 = 3/4
3 vân sáng liên tiếp cùng vân trung tâm là
3  6   9
4   8    12
số vân sáng
9-3 +1 + 12- 4 +1 - 3 = 13

sửa lại là
3                                 6                           9
vân = vtt   vân 4,5  = vtt     vân 7,8      = vtt => có 4
4                                 8                           12
= vtt    vân 5,6,7     = vtt    vân 9,10, 11   = vtt  => có 6
tổng có 10