Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:25:55 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16020Tiêu đề: 1 bài điện và 1 bài cơ
Gửi bởi: tsag trong 08:25:55 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
19/108 Có hai đồng hồ quả lắc giống hệt nhau đang chạy đúng trên mặt đất , sau đó 1 đồng hồ đưa lên mặt trăng coi chiều dài không đổi.Biết m Mặt Trăng=1/81 m Trái Đất, và R trái đất=3,7R mặt trăng.Hỏi nếu đồng hồ Trái Đất chỉ 1giờ thì đồng hồ mặt trăng nhích mấy giờ?
A.144giờ
B.24giờ
C.47phút 53giây
D.24phút 40giây
31/110.Từ một máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện có điện trở 3ôm và hệ số công suất bằng 0,9.Biết hiệu suất truyền tải là 95,5% và nơi tiêu thụ nhận được công suất điện là 515,7kW.Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là.
A.10kV
B.20kV
C.6kV
D.30kV


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện và 1 bài cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:58:42 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Từ một máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện có điện trở 3ôm và hệ số công suất bằng 0,9.Biết hiệu suất truyền tải là 95,5% và nơi tiêu thụ nhận được công suất điện là 515,7kW.Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là.
A.10kV
B.20kV
C.6kV
D.30kV
HD:
+ Ta có: [tex]H=\frac{P'}{P}\Rightarrow P[/tex]   (P' công suất nơi nhận, P công suất nơi phát)
+ Lại có: [tex]P=UIcos\varphi =\frac{U^{2}}{R}cos^{2}\varphi\Rightarrow U=....?[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện và 1 bài cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:05:10 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Có hai đồng hồ quả lắc giống hệt nhau đang chạy đúng trên mặt đất , sau đó 1 đồng hồ đưa lên mặt trăng coi chiều dài không đổi.Biết m Mặt Trăng=1/81 m Trái Đất, và R trái đất=3,7R mặt trăng.Hỏi nếu đồng hồ Trái Đất chỉ 1giờ thì đồng hồ mặt trăng nhích mấy giờ?
A.144giờ
B.24giờ
C.47phút 53giây
D.24phút 40giây
HD: Trên Trái đất chạy đúng thì khi đưa lên Mặt trăng nếu ko điều chỉnh lại sẽ chạy sai.
+ Áp dụng nhanh: [tex]t_{d}T_{d}=t_{s}T_{s}[/tex] ([tex]t_{d}[/tex] số chỉ đồng hồ đúng, Td chu kì đồng hồ đúng, tương tự cho đồng hồ sai)
+ Suy ra thời gian của đồng hồ sai: [tex]t_{s}=t_{d}\frac{T_{d}}{T_{s}}=t_{d}\sqrt{\frac{g_{s}}{g_{d}}}=t_{d}\sqrt{\frac{M_{Trang}}{M_{Dat}}}\frac{R_{Dat}}{R_{Trang}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện và 1 bài cơ
Gửi bởi: tsag trong 10:28:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Thầy ơi em tinh U sao không có đáp án ạ...


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện và 1 bài cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:30:57 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Thầy ơi em tinh U sao không có đáp án ạ...
Cách làm là vậy ko biết đề bài em chép đúng ko