Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 07:38:02 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16016Tiêu đề: 1 vài dao động cơ và 1 bài lượng tử
Gửi bởi: tsag trong 07:38:02 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
29/92.Một chất điểm DĐĐH trên đoạn thẳng PQ=20cm, thòi gian vật đi từ P đến Q là 0,5s.Gọi O E F lần lưọt là trung điểm của PQ, OP, OQ.Tốc độ trung bình của chất điểm trên đoạn EF.
A.1,2m/s
B.0,6m/s
C.0,8m/s
D.0,4m/s
38/93Dùng màn chắn tách một chùm hẹp electron quang điện có vận tốc 10^6 m/s cho bay dọc theo 1 đường sức của một điện trường đều có cường độ 9,1 V/m sao cho hướng v tốc ngược hướng vs điện trường.tính quãng đường đi đc sau thời gian 1000ns
A.1,6m
B.1,8m
C.0,2m
D.2,5m


Tiêu đề: Trả lời: 1 vài dao động cơ và 1 bài lượng tử
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:46:30 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
29/92
P--> Q = T/2 = 0,5 => T = 1  => w= 2pi
vmax = wA = 20pi (cm/s)
vmin = căn 3/2 vmax
vtrung bình = ( 1+[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]) vmax
= ( 2 + [tex]\sqrt{3}[/tex]) 10pi
= 1,2 m/s
=> ATiêu đề: Trả lời: 1 vài dao động cơ và 1 bài lượng tử
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:54:45 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
38/93
F= ma
=> a = F/ m
  trong đó F = qE
=> a= (qE)/m = 1,6 . 10^12
e mang điện âm nên đi ngược chiều điện trường vậy e sẽ chuyển động nhanh dần đều
S = vt + 1/2 a t ^ 2
    = 1 + 0,8 = 1,8
đáp án B
(p/s : nếu e chuyển động chậm dần đều ( lúc này a mang dấu -) thì 1- 0,8 = 0,2)
( đang phân vân nhanh dần hay chậm dần nhưng t thiên về nhanh dần hơn)


Tiêu đề: Trả lời: 1 vài dao động cơ và 1 bài lượng tử
Gửi bởi: ngochocly trong 08:39:30 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
29/92.Một chất điểm DĐĐH trên đoạn thẳng PQ=20cm, thòi gian vật đi từ P đến Q là 0,5s.Gọi O E F lần lưọt là trung điểm của PQ, OP, OQ.Tốc độ trung bình của chất điểm trên đoạn EF.
A.1,2m/s
B.0,6m/s
C.0,8m/s
D.0,4m/s

T/2=0.5 =>T=1s
A=PQ/2=10cm
Vật đi từ E đến F tức là từli độ -A/2 đến A/2=> quét góc  Pi/3=>thời gian quét là T/6
=> Vtb=A/T/6 = 0.6m/s


Tiêu đề: Trả lời: 1 vài dao động cơ và 1 bài lượng tử
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:03:22 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
29/92.Một chất điểm DĐĐH trên đoạn thẳng PQ=20cm, thòi gian vật đi từ P đến Q là 0,5s.Gọi O E F lần lưọt là trung điểm của PQ, OP, OQ.Tốc độ trung bình của chất điểm trên đoạn EF.
A.1,2m/s
B.0,6m/s
C.0,8m/s
D.0,4m/s

T/2=0.5 =>T=1s
A=PQ/2=10cm
Vật đi từ E đến F tức là từli độ -A/2 đến A/2=> quét góc  Pi/3=>thời gian quét là T/6
=> Vtb=A/T/6 = 0.6m/s

chính xác rồi!!