Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: namxp2@gmail.com trong 07:30:48 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16013Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: namxp2@gmail.com trong 07:30:48 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
thầy,cô và các bạn giúp với
con lắc lò xo treo thẳng đứng có k=100N/m. treo m= 400g. g= 10m/s2 . kéo vật từ VTCB xuống 2cm và chuyền cho vật vận tốc Vo hướng về VTCB . hỏi vận tốc Vo lớn nhất để vật còn dao động điều hòa. 
 
nói rõ giùm điều kiện để con lắc còn dao động điều hòa trong trường hợp tổng quát luôn.. :-*