Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 03:39:49 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16002Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: ngochocly trong 03:39:49 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Mọi người giúp em bài này với! Em cám ơn!!!

Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10Hz, vận tốc truyền sóng 3m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB, Tại đó M dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có GTNN là:
ĐS: 10,56cm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:26:11 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
hình như bạn đánh thiếu
M nằm trên đường vuông góc AB tại A ( hoặc B ) chứ??
nếu k thì có vô vàn đường vuông góc AB và M thì lúc nào cũng thỏa mãn nằm trên đường vuông góc AB


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: ngochocly trong 09:29:38 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
hình như bạn đánh thiếu
M nằm trên đường vuông góc AB tại A ( hoặc B ) chứ??
nếu k thì có vô vàn đường vuông góc AB và M thì lúc nào cũng thỏa mãn nằm trên đường vuông góc AB
uh, mình cũng nghĩ thế nhưng đề vậy đó!
Đề thi thử của một trường ở chỗ mình. MÌnh sợ suy luận thiếu ở đâu đó nên hỏi mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:35:01 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10Hz, vận tốc truyền sóng 3m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB, Tại đó M dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có GTNN là:
ĐS: 10,56cm
HD: MA lớn nhất khi M ứng với k = -1 và AM nhỏ nhất khi k đại nhỏ nhất
+ Hai nguồn cùng pha nên [tex]MB-MA=k\lambda[/tex]. Ta có [tex]\frac{-AB}{\lambda }<k<\frac{AB}{\lambda}[/tex] => k đại nhỏ nhất
+ Tam giác AMB vuông tại nên [tex]MA^{2}+AB^{2}=MB^{2}[/tex]. Từ đó tính được AM


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:42:25 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
để AM min thì M thuộc đường vuông góc AB tại A
số cực đại  - 3,33 < k < 3,33
AM min ứng với k = 3
BM - AM = 90  => BM = 90 + AM
BM^2 = AM^2 + AB^2
<=> ( 90 + AM) ^2 = AM^2 + 100^2
180 AM = 10000 -8100 = 1900
AM= 10,56