Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:20:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15998Tiêu đề: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:20:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Câu 1: trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn đồng bộ có cùng tần số 60Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,9 m/s. Trên đường tròn tâm S1, bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại:
Đ/a: 13
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2 = 25cm,  tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M = S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
Đ/a: 4. Câu này có trên diễn đàn nhưng em vẫn không hiểu thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:49:41 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Câu 1: trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn đồng bộ có cùng tần số 60Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,9 m/s. Trên đường tròn tâm S1, bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại:
Đ/a: 13
Hướng dẫn em tự tính:
2 nguồn đồng pha : [tex]d1-d2=k.\lambda[/tex]
chặn nghiệm từ S1 đến điểm trên S1S2 cách S1 5cm
[tex]-10<k.\lambda<=-5[/tex]
đếm k nguyên rồi x 2
(chú ý đến chỗ dấu "=")


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:52:25 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2 = 25cm,  tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M = S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
Đ/a: 4. Câu này có trên diễn đàn nhưng em vẫn không hiểu thầy ạ
làm tương tự câu 1
2 nguồn đồng pha : [tex]d1-d2=k.\lambda[/tex]
Chặn nghiệm để xét các điểm thỏa trên MN (do M,N dx qua S1S2 nên ta xét 1/2 đường sau đó x 2)
Gọi H là giao MN với S1S2
[tex]MS1-MS2<=k.\lambda <=HS1-HS2[/tex]
Đềm k nguyên x 2
(Lưu ý ỡ những vị trí dấu "=")


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:46:07 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2 = 25cm,  tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M = S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
Đ/a: 4. Câu này có trên diễn đàn nhưng em vẫn không hiểu thầy ạ
làm tương tự câu 1
2 nguồn đồng pha : [tex]d1-d2=k.\lambda[/tex]
Chặn nghiệm để xét các điểm thỏa trên MN (do M,N dx qua S1S2 nên ta xét 1/2 đường sau đó x 2)
Gọi H là giao MN với S1S2
[tex]MS1-MS2<=k.\lambda <=HS1-HS2[/tex]
Đềm k nguyên x 2
(Lưu ý ỡ những vị trí dấu "=")
Thầy ơi em vẫn chưa hiểu lắm, có phải hình này không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:49:12 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2 = 25cm,  tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M = S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
Đ/a: 4. Câu này có trên diễn đàn nhưng em vẫn không hiểu thầy ạ
làm tương tự câu 1
2 nguồn đồng pha : [tex]d1-d2=k.\lambda[/tex]
Chặn nghiệm để xét các điểm thỏa trên MN (do M,N dx qua S1S2 nên ta xét 1/2 đường sau đó x 2)
Gọi H là giao MN với S1S2
[tex]MS1-MS2<=k.\lambda <=HS1-HS2[/tex]
Đềm k nguyên x 2
(Lưu ý ỡ những vị trí dấu "=")
Thầy ơi em vẫn chưa hiểu lắm, có phải hình này không ạ?

Nếu làm giống thầy thì sẽ là: -6 =< k <= 6, vậy k = 13 chứ ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:55:06 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Câu 1: trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn đồng bộ có cùng tần số 60Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,9 m/s. Trên đường tròn tâm S1, bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại:
Đ/a: 13
Hướng dẫn em tự tính:
2 nguồn đồng pha : [tex]d1-d2=k.\lambda[/tex]
chặn nghiệm từ S1 đến điểm trên S1S2 cách S1 5cm
[tex]-10<k.\lambda<=-5[/tex]
đếm k nguyên rồi x 2
(chú ý đến chỗ dấu "=")
Em có thắc mắc câu này: số cực đại như thầy tính ở trên có tính thêm điểm cực đại ở nguồn S1 không và có tính thêm vị trí cách S1 =5 cm (trung điểm S1S2) đang dao động cực đại không?


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:59:40 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Hai nguồn không cực đại hay cực tiểu nên ko lấy các điểm khác thì lấy được. Bài em hỏi thì S1 ko lấy, trung điểm của S1S2 thì lấy được


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Nếu làm giống thầy thì sẽ là: -6 =< k <= 6, vậy k = 13 chứ ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 11:59:03 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Nếu làm giống thầy thì sẽ là: -6 =< k <= 6, vậy k = 13 chứ ạ

Thầy nhận xét cách giải giúp em xem có đúng không ạ:
K(M) = (MS1-MS2)/[tex]\lambda[/tex] = (20-15)/ 0,8 = 6,25
Ta có: [tex]25^{2}[/tex] = [tex]15^{2}[/tex] + [tex]20^{2}[/tex] ----> tam giác S1S2M vuông tại M ----> tính được S1H = 16, O là trung điểm S1S2------> OH = 7
------> K(H) = OH/ [tex]\lambda[/tex] = 8,25
Vậy MH có 2 điểm cực đại ----> MN có 4 điểm cực đại
Cách của thầy chắc ngắn hơn, thầy có thể giải thích rõ cho em được không ạTiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:24:53 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Nếu làm giống thầy thì sẽ là: -6 =< k <= 6, vậy k = 13 chứ ạ

Thầy nhận xét cách giải giúp em xem có đúng không ạ:
K(M) = (MS1-MS2)/[tex]\lambda[/tex] = (20-15)/ 0,8 = 6,25
Ta có: [tex]25^{2}[/tex] = [tex]15^{2}[/tex] + [tex]20^{2}[/tex] ----> tam giác S1S2M vuông tại M ----> tính được S1H = 16, O là trung điểm S1S2------> OH = 7
------> K(H) = OH/ [tex]\lambda[/tex] = 8,25
Vậy MH có 2 điểm cực đại ----> MN có 4 điểm cực đại
Cách của thầy chắc ngắn hơn, thầy có thể giải thích rõ cho em được không ạ
cách làm em là đúng rồi, thay vì tính riêng k từng vị trí đầu đoạn thì ta dùng BĐT chặn 2 đầu cũng vậy


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 11:33:20 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2013
Hai nguồn không cực đại hay cực tiểu nên ko lấy các điểm khác thì lấy được. Bài em hỏi thì S1 ko lấy, trung điểm của S1S2 thì lấy được

vậy xin hỏi thầy HIỆP một câu có thể giải thích tại sao hai nguôn không phải cực đại hoặc cực tiểu


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:55:59 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2013
vậy xin hỏi thầy HIỆP một câu có thể giải thích tại sao hai nguôn không phải cực đại hoặc cực tiểu
Vấn đề này đã được đề cấp rất nhiều trên mạng, bạn tìm lại nhé. ~O)


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 11:03:28 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2013
vậy xin hỏi thầy HIỆP một câu có thể giải thích tại sao hai nguôn không phải cực đại hoặc cực tiểu
Vấn đề này đã được đề cấp rất nhiều trên mạng, bạn tìm lại nhé. ~O)
xin hỏi thầy HIỆP một câu nữa là: nếu s1s2=k[tex]\lambda[/tex] thì hai nguồn liệu có thể là cực đại không