Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:31:04 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15993Tiêu đề: Lý thuyết sóng âm cần giải thích
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:31:04 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Thứ tự vận tốc âm giảm dần trong các môi trường
A thép , nước, nhung
B thép, nhung dầu
C dầu, nước, thép
D thép nhung nước


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng âm cần giải thích
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:27:47 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
Thứ tự vận tốc âm giảm dần trong các môi trường
A thép , nước, nhung
B thép, nhung dầu
C dầu, nước, thép
D thép nhung nước
+ thép là CR nên nhanh nhất
+ Nhung (là chất gì) tự hiểu vải nhung,giống bông, xốp?? là chất cản âm tốt
vậy chỉ có thể chọn A