Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 11:14:51 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15992



Tiêu đề: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:14:51 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2013
thầy giáo em chưa cho ví dụ về dạng này bao giờ mà đã cho về nhà bảo tiết sau kiểm tra, mong các thầy giảng giúp  [-O< [-O< [-O<. Nếu có thể, các thầy cho em phương pháp chung để làm các bài dạng này được không ạ???

Bài 1. 1 vật dao động điều hòa (DĐĐH) có phương trình [tex]x=5cos(\Pi t+\frac{\Pi }{2})[/tex]. Hỏi vật đi qua VTCB lần thứ 5 vào thời điểm nào?

Bài 2. 1 vật DĐĐH có phương trình [tex]x=4cos(2\Pi t-\frac{\Pi }{2})[/tex]. Hỏi vật sẽ đến biên +4 lần thứ 5 vào thời điểm nào?

Bài 3. 1 vật DĐĐH có phương trình [tex]x=6cos\Pi t[/tex]. Tính thời gian vật đi từ VTCB đến khi qua điểm M (xM = 3cm) lầ thứ 5




Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:19:53 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
thầy giáo em chưa cho ví dụ về dạng này bao giờ mà đã cho về nhà bảo tiết sau kiểm tra, mong các thầy giảng giúp  [-O< [-O< [-O<. Nếu có thể, các thầy cho em phương pháp chung để làm các bài dạng này được không ạ???

Bài 1. 1 vật dao động điều hòa (DĐĐH) có phương trình [tex]x=5cos(\Pi t+\frac{\Pi }{2})[/tex]. Hỏi vật đi qua VTCB lần thứ 5 vào thời điểm nào?

Bài 2. 1 vật DĐĐH có phương trình [tex]x=4cos(2\Pi t-\frac{\Pi }{2})[/tex]. Hỏi vật sẽ đến biên +4 lần thứ 5 vào thời điểm nào?

Bài 3. 1 vật DĐĐH có phương trình [tex]x=6cos\Pi t[/tex]. Tính thời gian vật đi từ VTCB đến khi qua điểm M (xM = 3cm) lầ thứ 5

Những dạng bài tập này là rất cơ bản rồi. Xem t = 0 vật đi qua vị trí nào, chiều nào. Số lần qua < 10 thì vẽ hình ra dễ thấy. Yêu cầu qua mấy trăm lần, mấy ngàn lần thì nhận xét xem trong 1T vật qua vị trí đó mấy lần => từ đó tư duy lên. Còn cách nữa giải lượng giác, nhưng việc chọn k không dễ cho bạn, khi bạn chưa nắm được bài tập loại này.

Bạn tự làm thử xem, chúc thành công! có gì không rõ cứ hỏi.